Krizová intervence pro sportovce

Co je krizová intervence pro sportovce?

Jde o jednorázovou či krátkodobou pomoc určenou pro zvládnutí akutní těžké životní situace, které se v našem životě přirozeně vyskytují. Lidé většinou tuto pomoc vyhledají, protože mají pocit, že svoji situaci nemohou již zvládat vlastními silami.

Chápu, že jako sportovci se musíte nejen vypořádat s běžnými každodenními problémy týkající se například vztahů, financí či práce, ale k tomu všemu ještě nezbytně musí řešit věci spojené se sportovní kariérou. Často se setkávám s tématy vysokého výkonu, náročného trénování, zajištění financování, intenzivních vztahů s trenéry, obtížné komunikace se spoluhráči a soupeři, tlaku veřejného vystupování, náročnosti častého cestování, strachu ze zranění nebo blížící se ukončení kariéry a perspektiva do budoucnosti.

Krize je přirozená součást našeho života a je současně obrovskou příležitostí k růstu.

Co je cílem?

Mým cílem je v první řadě pomoci vám vyjádřit vaše emoce, porozumět vašemu prožívání a stabilizovat akutní stav. Cílem spolupráce je hlubší pochopení situace a prozkoumávání všech dostupných řešení. Ideálně by klient po ukončení krizové intervence měl mít konkrétní plán k řešení krize.

Je jedno, jak závažný se problém jeví, podstatné je, že cítíte potřebu vyhledat pomoc.

Formy spolupráce?

Aktuálně poskytuji krizovou intervenci v několika více či méně kontaktních formách:

– telefonicky
– zoom/skype/jit.si
– osobně v Brně

Jak krizová intervence pro sportovce probíhá?

Jestliže máte zájem o takovouto spolupráci, stačí mě kontaktovat emailem či SMS zprávou a domluvíme si vhodný termín a formu.

Ce se bude dít? Během osobního či telefonického setkání si si promluvíme o vaší situaci a potížích, které by jste chtěli chtěli řeši. Abych se mohla lépe zorientovat a pomoci vám, budu se ptát na určité věci, ale nebojte, pokud nechcete odpovídat, pak nemusíte.

Při sezení s klientem spolupracujeme na pochopení aktuální situace a jejím smyslu. Dále prozkoumáváme možné řešení a často objevujeme další možnosti, které předtím nebyly tak zjevné. Výsledkem naší spolupráce by měl být konkrétní plán pro zlepšení aktuální situace a ideálně řešení vašich potíží.

cesta ven z krize, krizová intervence pro sportovce

Co je potřeba si uvědomit?

Většinou se jedná o jednorázovou spolupráci či menší počet sezení. Nejedná se tedy o terapii, cílem krizové intervence je především stabilizovat akutní stav klienta. Psychoterapie je většinou dlouhodobější a zabývá se problémy v širších souvislostech.

Krizová intervence je určena pro klienty od 15 let (s písemným souhlasem rodičů). Po individuální domluvě možnost i mladších klientů.

Cena

300 Kč/30 min
(cena se může lišit v závislosti na formě spolupráce, množství a délce sezení)

Jestli-že máte o tuto spolupráci stačí mě kontaktovat!
Aktuálně garantuji termín sezení do 3 pracovních dnů!