Principy mentálního tréninku

Naše mentální nastavení – je to pro vás odměna či trest?

Každý den, každou hodinu, ba i každou sekundu sebou neustále nosíme jednu věc – naše vlastní myšlenky. Náš mozek je neustále aktivní, a tak nám během dne probleskne hlavou nepředstavitelné množství informací. Jaké množství? Až 70 000 myšlenek. No, co si budeme povídat, nejsme zas tak kreativní bytosti a hodně věcí se každý den opakuje. A hádejte co, za velké množství těchto opakujících se myšlenek, je zodpovědné naše mentální nastavení. Tak schválně jaké je to vaše?

Jak ovlivňuje mentální nastavení osobní rozvoj

Jak jsem psala v minulém článku, naše mysl má obrovskou sílu a jedním z nástrojů, jak ji ovládat je imaginace. V našem životě si ale sebou neustále nosíme naši vlastní historii, zkušenosti a z toho plynoucí přesvědčení. Tyto přesvědčení nám buďto mohou pomáhat a nebo nás brzdit. Naše mentální nastavení tedy pro nás může být odměnou a nebo naopak trestem. Mentální nastavení totiž pracuje v našem podvědomí a odráží se v naší motivaci, energii, podnikavosti, vytrvalosti a tím pádem i míře úspěšného plnění si cílů. Dneska bych se ale chtěla zaměřit, jak mentální nastavení ovlivňuje náš osobní růst, náš vývoj, naše návyky.

mentální nastavení udělá z poraženého vítěze

Právě kvůli působení mentálního nastavení jsou pro nás těžké malé i velké životní změny! Naše mysl je nějak nastavená a má tendence nás vracet do starých vyjetých kolejí. Na chvíli třeba vůlí našim nastavením utečeme, ale z dlouhodobého hlediska se pak stejně vrátíme zpět. Pokud tedy chceme v životě něco změnit, je nezbytné ponořit se hluboko do sebe a změnit právě tyto nejniternější přesvědčení. A věřte mi, že jsem to zkoušela obejít. Šla jsem hlavou proti zdi, proti vlastním mentálním nastavením. Vypotřebovala jsem obrovské množství energie, peněz i času a úplně zbytečně. Stejně to nikam nevedlo a já úplně vyčerpaná vrátila zpět k mým stereotypům, které automaticky z mého nastavení vznikaly. Proto, i když to třeba není příjemné je opravdu nezbytné před změnou zjistit své nastavení – stojí to totiž míň než jít proti nim.

Pojďme na to!

1) Naši mi říkali …

Pojďme se teda vydat o mnoho let zpátky do našeho dětství. Vybavte si jaké postoje vaši nejbližší zastávali ohledně:
– úspěchu
– práce
– peněz
– ideálního života
– vlastní hodnotě

Mluvilo se o těchto věcech, nebo to bylo tabu? Jak se o těchto věcech mluvilo? Jaká kolem těchto věcí vládla atmosféra? Byly tyto hodnoty pro rodiče důležité? Čemu se dávala přednost? Byly tyto věci spojené s radostí či starostí? Jak se v souvislosti s těmito tématy chovali rodiče a k čemu nabádali vás?

Projděte si postupně všechny témata a zamyslete se, jaká přesvědčení jste si takto z vašeho dětství zafixovali, s čím jste vyrůstali a co vás provází dodnes. Nemusíte to sáhodlouze popisovat, snažte se vystihnout podstatu. Např. „Jen tvrdá práce přináší výsledky.“, „Vysoká škola ti zajistí dobré místo.“ nebo klasické „Peníze nerostou na stromech.“. Všechny přesvědčení si zapište. Dejte tomu opravdu čas a pište tak dlouho, dokud vás bude něco napadat. Sbírejte ty přesvědčení jak pokémony – pochytej je všechny!

2) Držím se toho protože …

Teď, když je máte všechny přesvědčení sepsány se na každé odděleně podívejte. Zeptejte se sami sebe, jak vás toto přesvědčení ovlivňuje, zda vám k něčemu je a zda chcete toto přesvědčení dále mít ve svém životě.
– Zrcadlí se rodinné přesvědčení ve mém vztahu ke mně, mému úspěchu či k mé práci?
– Je pro mě toto přesvědčení dobré? V čem mi pomáhá a v čem mě limituje?
– Jak můžu toto přesvědčení upravit, aby mi lépe sloužilo?

žárovka

Co jste zjistili?

Teď se podívejte na ten marast, co jste ve své hlavě měli. Překvapilo vás to? Myslím, že ani ne. Ve skrytu duše si všechny tyto věci uvědomujeme a víme že v té hlavě jsou, akorát většinu času se jimi nechceme zabývat. Před našimi přesvědčeními utíkáme a kličkujeme, ale stejně nás dostanou – jsou to hodně dobří stopaři. Teď už ale před nimi nemusíte utíkat, postavili jste se jim čelem a můžete je aktivně začít využívat pro váš život.

Leave a Reply