Tipy a triky

Jak udělat důležité změny!

Minulý článek jsem psala o změnách a co pro nás představují v životě – děs či příležitost. Změn se v našem každodenním životě děje hodně a musíme se s nimi umět vypořádat. V tomto článku vám chci dát pár tipů, jak si to vypořádávání můžete ulehčit. Možná vám to i pomůže změnit svůj postoj ke změnám, jak jsem psala v minulém článku. Tak hurá na to!

1. Buďte k sobě upřímní!

Úspěšnost našeho rozhodnutí, naší změny, závisí především na tom, jak dobře zhodnotíme svůj výchozí stav. Zamysleme se nad svojí připraveností ke změně. Jsme skutečně připraveni změnu udělat? Někteří z nás mají tendenci se spíš nadhodnocovat, jiní se zase naopak  podhodnocují. Zkuste na chvíli odhodit všechny svoje obranné mechanismy a podívejte se na aktuální situaci očima někoho jiného, někoho co nejvíce objektivního. Zkuste odpovědět co nejupřímněji na následující otázky:

Je to změna, která mi pomůže k mému cíli? 
Je to opravdu změna, kterou chci udělat?
Mám na to potřebné předpoklady? 
Chci změnit sebe, nebo své okolí? 

2. Přesvědčte se, že změna je ve vaší moci

Občas se na to, co chceme změnit, natolik soustředíme, že úplně zapomeneme zjistit, jestli je vůbec v naší moci plánovanou změnu uskutečnit. Ano, pokud hodně chceme, dokážeme velké věci, ale nejsme všemocní. Nedokážeme třeba ovlivnit, kolik diváků se přijde podívat na zápas. Je mimo naši kontrolu, jak se změní zítra vývoj na trhu. Jak již bylo řečeno v minulém článku, toto jsou změny z vnějšku, které se zkrátka dějí a mohou nám pomoci či uškodit, ale nemůžeme se jim zcela vyhnout. Na co se ale chceme opravdu soustředit, to jsou změny vnitřní, např. změny našeho mentálního nastavení, změny našich reakcí na ty vnější věci. 

přemýšlení-soustředění

Zamyslete se tedy, jestli je opravdu změna ve vaší moci, a nebo zda je daná věc mimo vaši kontrolu a potřebujete spíše změnit váš přístup k ní. Pokud zjistíte, že je hodně věcí mimo vaši kontrolu, nebojte se! Je zcela přirozené, že příčiny svých problémů (tedy to, co potřebujeme změnit) vidíme vně nás. Je to náš přirozený obranný mechanismus, abychom mohli v normálním světě fungovat. Bohužel tento mechanismus není moc funkční v okamžiku, kdy se potřebujeme posunout. Proto buďte k sobě upřímní a zamyslete se, jak byste se vy mohli změnit, aby na vás tyto situace nepůsobily, či zda v nich třeba nemáte svůj podíl. Zeptejte se tedy: 

„Co mohu já pro tuto změnu udělat?“

3. Buďte specifičtí

Změna se vám bude mnohem lépe uskutečňovat, budete-li znát svůj výchozí stav a především konečný stav. Připřemýšlení o změnách můžete využít pravidla SMART, o kterém už se tu psalo v dřívějším článku. Začněte s otázkami jako:

„Jak poznám, že nastala změna?“
„Jak bude vypadat můj život, až změna nastane?“

Následně si opravdu dobře zkuste promyslet postup, jaký zvolíte: 

„Mohu vůbec tyto věci ovlivnit, a nebo jsou to věci mimo moji kontrolu?“

Čím jasnější máme představu svého cíle, tím lépe se plánují jednotlivé kroky. Snažte se i podcíle a činnosti k jejich splnění co nejvíce specifikovat a nejlépe i označit datem, do kdy je splníte. Ne vždy to samozřejmě jde. I v situacích, kdy to na první pohled není zřejmé, často  můžeme najít něco, co se dá více ujasnit. Na konci procesu byste měli být schopni si plně představit svůj cíl i krok po kroku celý proces změny vedoucí k onomu cíli. Máte to?

4. Analyzujte překážky změny a vaše možnosti

„Co mi brání začít nebo pokračovat se změnou?“

Pokud už máme jasno, co chceme, nachází okamžik, kdy se musíme podívat, co nám vlastně brání začít se změnou. Je to málo peněz? Nedostatek času? Špatná situace na trhu? Špatný věk? Málo motivace? Ať je to cokoliv, je potřeba si všechny překážky sepsat a zamyslet se, jestli jsou to skutečně překážky nebo pouze racionální omluva, proč jsme ještě nezačali. Pokud máme hodně překážek, možná pro nás vize naší změny není dostatečně jasná a nebo přitažlivá. Zkuste si sepsat vedle překážek i benefity, které ze změny budou plynout. Pokud benefity převažují překážky, pak by pro vás neměla být motivace problém a překážky dříve či později nějak překonáte. Pokud jsou překážky silnější, nejste ještě na změnu připraveni a nebo ve skutečnosti potřebujete změnit něco jiného. 

„Jakou má pro mě změna cenu?“

Pokud jste přesvědčeni o své změně, sepište si všechny vlastní dovednosti, známosti, charakteristiky a možnosti, které vám s překážkami pomohou. Využijte své předchozí zkušenosti, zagooglete trochu, poptejte se klidně známých. Prostě udělejte si důkladnou analýzu, čím vším disponujete a co všechno by vám ke změně mohlo pomoci.

5. Přeberte odpovědnost za změny

Pokud jste si prošli všechny kroky, pak byste teď před sebou měli mít jasnou mapu toho, co chcete, jak toho dosáhnete, co vám v tom může překážet a jakými mechanismy můžete zvládnout překážky. Teď už je to jenom na vás. Převezměte zodpovědnost za uskutečnění  všech změn a jděte do toho! Něco se nepovede? Je to na vás! Něco se povedlo? Máte za to plnou zodpovědnost! 

odpovědnost za změny

Je jasné, že téměř žádný plán není perfektní. Ani samotná cesta k jeho splnění nebude. Ale to je v pořádku. Důležité je převzít zodpovědnost za vlastní vývoj a posun vpřed. Ať už je sebepomalejší, nejdůležitější je, že vůbec nějaký je! 

Ještě rada na závěr!

Na konec bych chtěla zmínit ještě jednu důležitou zásadu – berte změny pěkně popořádku, jednu po druhé. Nenechte se nikdy změnami převálcovat a snažit se pracovat se vším naráz. Skončí to buď s několika rozdělanými věcmi a žádnou dokončenou, nebo úplnou katastrofou!

Co na závěr? Snad jen to, že se ne vždy musí jednat o velké změny. I drobnost může udělat divy. 

Leave a Reply